TOP_PLUSZ-3.1.1-21-ZA1-2022-00001

Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés

Hasznos információk

A Zalai foglalkoztatási-gazdaságfeljesztési együttműködés elnevezésű projekt célja

A projekt célja, hogy Zala Vármegye Önkormányzatának vezetésével, az egész megyére kiterjedően, a már működő foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések (paktumok) eredményeinek integrálásával a zalai partnerség kialakított stratégiája mentén megvalósítsa, és koordinálja a megye gazdasági- és foglalkoztatási célú fejlesztéseit. A létrejött együttműködések fenntartása és megerősítése, összességében pedig a munkaerőpiacot befolyásoló szereplők kialakított partneri viszonyának eredményeként kiemelt cél Zala vármegye foglalkoztatási szintjének növelése.

A projekt célcsoportja

50 év feletti, nem alacsony iskolai végzettségű személyek

Azok az 50 év feletti álláskereső vagy inaktív személyek, akik legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek.

Rossz közlekedésű településen élők

Azok a 30 év feletti álláskereső vagy inaktív személyek, akik rossz közlekedési településen élnek és az elhelyezkedésük érdekében vállalják az ingázást vagy a helyben történő önfoglalkoztatást.  A rossz közlekedésű települések köre - melyeken nem megy keresztül, vagy településhatáron nem megy át 1, vagy 2 számjegyű főút, vagy nincs autópálya/autóút lehajtó.

Inaktív személyek

Azok a 30 év feletti inaktív személyek tartoznak ebbe a célcsoportba, akik a programba való bevonás előtt nem dolgoztak, illetve nem volt rendszeres jövedelmet biztosító munkájuk, és nem is kerestek munkát, vagy kerestek, de nem tudtak volna munkába állni. Ők jellemzően nem regisztrált álláskeresők, de az aktivitás erősítésével és támogatásokkal a program esetükben is hozzájárul a munkaerőpiaci beilleszkedéshez.

Ingázást vállaló magasabban képzett személyek

Nem felsőoktatás jellegű poszt-szekundér oktatás besorolású 30 év feletti álláskereső vagy inaktív személyek, akik a képzettségük okán a lakóhelyükön elhelyezkedési nehézségekkel küzdenek, de az elhelyezkedés érdekében vállalják az ingázást.

Projekt keretében nyújtható támogatások a Célcsoport részére

  • Foglalkoztatást elősegítő bértámogatás
  • Vállalkozóvá válást elősegítő támogatás
  • Foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások ideje alatt álláskeresést ösztönző juttatásként nyújtott pénzbeli juttatás
  • Mobilitás támogatás
  • Munkaerőpiaci alkalmazkodás támogatása
  • Foglalkozás-egészségügyi és alkalmassági vizsgálat költsége támogatás

A projekt finanszírozása

A finanszírozás alapját a „Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” című, TOP_PLUSZ-3.1.1-21-ZA1-2022-00001 azonosítószámú projekt biztosítja 2028. március 31-ig. A projekt összköltsége 3.891.999.810 Ft. A projekt az Európai Szociális Alap PLUSZ 100%-os támogatásával valósul meg.

Zalai VárMegye Önkormányzata
Minden jog fenntartva!
www.zalapaktum.hu