TOP_PLUSZ-3.1.1-21-ZA1-2022-00001

Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés

Paktumiroda

A paktumiroda látja el a projekttevékenységek összehangolt, operatív szintű koordinációját, szervezi a paktum döntéshozatali testületeinek munkáját, valamint biztosítja a paktum tagok közötti szakmai együttműködés rendszerének gördülékeny működését. Az iroda folyamatosan nyomon követi a szakmai feladatok és a monitoring mutatók előrehaladását.

A paktumiroda 2 főállású munkatárssal (paktummenedzser és junior menedzser), valamint kettő aliroda munkatárssal (Nagykanizsán és Lentiben látják el feladatukat) működik . A paktumiroda a projekt megvalósítás teljes időszakában (70 hónap) működik.

Elsődleges működési helyszíne a paktumirodai feladatokat ellátó Zala Vármegye Önkormányzatának székhelye, de közvetetten Zala vármegye teljes közigazgatási területe. Alirodák működnek Nagykanizsán és Lentiben.

A paktumiroda feladatai:

  • ellátja az Irányító Csoport és a Foglalkoztatási Fórum munkájával kapcsolatos adminisztratív feladatokat (pl. ülések összehívása, jegyzőkönyv vezetése, döntések regisztrálása stb.);
  • biztosítja a paktum szerveinek működési technikai feltételeit, koordinálja a paktumban folyó közös munkát;
  • partnerségi fórumok, rendezvények koordinálása;
  • szakértői tanácsadás a partnerek számára;
  • rendszeres kapcsolattartás az Irányító Csoporttal, a konzorciumi partnerekkel és a paktum szervezet tagjaival;
  • a foglalkoztatási partnerség működésének szervezése, hálózatépítés, paktum külső és belső kapcsolatainak gondozása;
  • az elkészült szakmai dokumentumok szakmai véleményezésnek megszervezése és a véleményezésben való részvétel;
  • a munkahelyteremtést, - és megtartást, valamint a munkavállalást segítő tájékoztatás nyújtása;
  • médiamegjelenés, kötelező nyilvánosság megszervezése, a sajtónyilvánosság biztosítása, a www.zalapaktum.hu portál gondozása;
  • közbeszerzések, beszerzések szakmai előkészítésének segítése a projektmenedzsment irányításával.

Zalai VárMegye Önkormányzata
Minden jog fenntartva!
www.zalapaktum.hu