TOP_PLUSZ-3.1.1-21-ZA1-2022-00001

Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés

Menedzsment

A konzorciumvezető Zala Vármegye Önkormányzatának munkaszervezeteként működő Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal rendelkezik az általános projektmenedzsment terén megfelelő szakmai tapasztalattal és humán kapacitásokkal, így a partnerség keretében a paktum projektmenedzsment szervezet biztosítása az ő feladatkörébe tartozik. A projektmenedzsment ellátása 3 fő (1 fő projektmenedzser, 1 fő pénzügyi vezető és 1 fő projektasszisztens) bevonásával történik.

A projektmenedzsment keretében a Hivatal folyamatos kapcsolatot tart a konzorciumi partnerekkel és az Irányító Csoporttal (a foglalkoztatási együttműködés döntéshozó/irányító szakmai szervével). Jelzi a projekt korrekció szükségességét és a projekt döntéshozó testületének utasításai alapján végrehajtja azokat. A tevékenység célja a paktum pályázatban vállalt projekttevékenységeknek a pályázati felhívás, a végrehajtásra vonatkozó eljárásrend és a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelő, szerződésszerű végrehajtása.

A projektmenedzsment szervezet fogja össze a főpályázó és a konzorciumi tagok projekt koordinációs munkáját, e szervezet végzi el a monitoring és kontrolling feladatokat:

  • gondoskodik a projekt jogszabályokban meghatározott és projekttervben leírt megvalósításáról.,
  • projekt szinten biztosítja a mérföldkövek szerinti tevékenységek felügyeletét, szükség esetén korrekcióját,
  • rendszeres konzorciumi értekezleteket szervez,
  • elvégzi a program mérföldkövenkénti elszámolását (bekéri a szakmai tevékenységek beszámolóit, pénzügyi adatait),
  • feltölti a megadott felületre a jelentéseket, ellenőrzi a partnerek jelentéseit, ha szükséges javításra szólítja felelősöket.

Zalai VárMegye Önkormányzata
Minden jog fenntartva!
www.zalapaktum.hu