TOP_PLUSZ-3.1.1-21-ZA1-2022-00001

Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés

Konzorciumi Partnerek

Zala Vármegye Önkormányzata konzorcium vezetői feladatokat lát el a "Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés" elnevezésű projektben. Zala Vármegye Önkormányzatának egyik legfontosabb feladata a területfejlesztési folyamatok koordinálása, amelyben kiemelt jelentőséggel bírnak a gazdaság- és foglalkoztatásfejlesztési területek. Foglalkoztatási paktumban vállalt szerepei közé tartoznak az alábbiak:

 • Felhívás 2.1.1.1.A kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek körébe tartozó foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés létrehozása, megvalósítása és fenntartása,
 • Irányító Csoport működtetése,
 • külső szakértők bevonásával a megyére vonatkozó részletes foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési stratégia, munkaprogram kidolgozása és a kapcsolódó foglalkoztatási helyzetelemzés, valamint a munkaerőpiaci, vállalkozásfejlesztési és munkaerőigény felmérések elvégzése,
 • foglalkoztatást elősegítő tevékenységek biztosítása,
 • marketing-kommunikációs, disszeminációs feladatok, valamint a kötelező nyilvánosság biztosítása,
 • paktumiroda működtetése.

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztálya lát el kiemelkedő feladatot a megvalósítás során. A Főosztály a munkaerőpiacot aktivizáló szolgáltatásaival, álláskeresést, foglalkoztatást elősegítő támogatási eszközök rendszerével, foglalkoztatási programok működtetésével segíti a munkáltatókat és az álláskeresőket. A projektben vállalt feladatai:

 • a foglalkoztatást elősegítő bértámogatás,
 • a vállalkozóvá válást elősegítő támogatás,
 • a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások ideje alatt álláskeresést ösztönző juttatásként nyújtott pénzbeli juttatás,
 • a mobilitás támogatás nyújtása, valamint az ezekkel kapcsolatos koordinációs és operatív adminisztrációs feladatok ellátása.

Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal feladatkörébe tartozik az önkormányzat működésével, az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és a döntések végrehajtásával kapcsolatos teendők ellátása. Foglalkoztatási paktumban vállalt szerepei:

 • menedzsment szervezet biztosítása,
 • projekt adminisztratív központjának biztosítása.

A Zalai Terülefejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. feladata Zala Vármegye Önkormányzatának munkájának segítése, különösképp a területfejlesztési feladatok összehangolását érintő feladatok esetében. Ennek keretében a megye fejlesztési irányainak és stratégiai céljainak eléréséhez szükséges eszközök tervezésében és megvalósításában játszik szerepet. Az ügynökség tevékenysége közé tartozik a környezetvédelem, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi egyenlőtlenségének elősegítése, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenységek, a természetvédelem és állatvédelem, a kulturális örökség megóvása, a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés és az euroatlanti integráció erősítése. Paktumban vállalt szerepe:

 • szociális gazdaság fejlesztéséhez,
 • valamint a helyi termék és szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek biztosítása.

Zalai VárMegye Önkormányzata
Minden jog fenntartva!
www.zalapaktum.hu